قیمت گوشی های موتورولا - ۱۱۳
X
تبلیغات
زولا
شنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1388 ساعت 01:24 ب.ظ

 

قیمت های اردیبهشت و خرداد با ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان اختلاف 

گارانتی

 قیمت به تومان

 مدل

فیتکو  

41،000

Motorola C140

فیتکو  

239،000

Motorola A1200

فیتکو  

27،000

Motorola C118

فیتکو  

31،000

Motorola C119

فیتکو  

31،000

Motorola C113a

فیتکو  

55،000

Motorola C115

فیتکو  

349،000

Motorola Z10

فیتکو  

149،000

Motorola K1

فیتکو  

79،000

Motorola W375

فیتکو  

39،000

Motorola W205

فیتکو  

35،000

Motorola W180

فیتکو  

44،000

Motorola W218

فیتکو  

65،000

Motorola W230

فیتکو  

150،000

Motorola L7

فیتکو  

62،000

Motorola L6

فیتکو  

333،000

Motorola E8

فیتکو  

129،000

Motorola L9

فیتکو  

109،000

Motorola L7

فیتکو  

219،000

Motorola V6MAXX

فیتکو  

269،000

Motorola V8

فیتکو  

339،000

Motorola A1600

فیتکو  

389،000

Motorola V9

فیتکو  

499،000

Motorola V8 LUX

فیتکو  

180،000

Motorola V3X

فیتکو  

165،000

Motorola Z3

فیتکو  

199،000

Motorola Z6

فیتکو  

149،000

Motorola V3I

فیتکو  

169،000

Motorola V3 Gold

فیتکو  

129،000

Motorola V3

فیتکو  

62،000

Motorola L6i

فیتکو  

219،000

Motorola U9

فیتکو  

80،000

Motorola W220

فیتکو  

28،000

Motorola W160

فیتکو  

119،000

Motorola U6

فیتکو  

269،000

Motorola E6

فیتکو  

114،000

Motorola W396

فیتکو  

349،000

Motorola Q9

فیتکو  

359،000

Motorola V9

فیتکو  

325،000

Motorola Z8

فیتکو  

389،000

Motorola ZN5

فیتکو  

529،000

Motorola V8 Gold